Skip to content
banner1.jpg
Anda disini:
Tempahan Asrama

Bagi mana-mana pelajar yang ingin menduduki asrama pada semester berikutnya samada Asrama Jana Niaga ataupun Asrama Kota Puteri, pelajar perlu membuat  tempahan asrama secara dalam talian (on-line) iaitu E-Residen. E-Residen akan mula dibuka selepas sebulan pendaftaran pelajar (sila rujuk laman web UNISEL/ papan notis dari semasa ke semasa untuk maklumat terkini).

Selaras dengan Polisi Penginapan UNISEL, kelulusan tempahan adalah bergantung kepada kekosongan dengan mengambilkira kategori permohonan dan Sistem Merit Asrama. Sekiranya permohonan diluluskan, ’Tawaran Bersyarat’ akan diberi dan pelajar yang berkenaan akan dikehendaki memberikan persetujuan secara dalam talian serta membayar Yuran Asrama RM 200.00 (bulan pertama) dalam tempoh yang ditetapkan. Penempatan di asrama hanya akan disahkan kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Carta Alir Proses Tempahan Asrama

carta_alir_tempah_asrama